Icon

Hvad er teambuilding?

Kommunikation, anerkendelse og vejledning
NLP- kommunikation hviler på et grundlag om, at vi hver for sig er ansvarlige for det, som sker i vort liv og at vi gennem at forandr os selv forandrer de faktiske handlinger. Og det er faktisk muligt at ændre sine tanker, og at ændre de indgroede overbevisninger om, hvad jeg er værd, og om det er mig, der skal have jobbet. 

Disse overbevisninger bygger på gamle erfaringer – men det betyder ikke, at de nødvendigvis er sande. Måske var det rigtigt før i tiden, men det betyder ikke, at det stadig gælder! Jeg kan ændre mine tanker, min oplevelse af, hvad der er muligt for mig gennem at ændre min måde at tænke på de gamle oplevelser.

Læs mere om NLP her.

Kontakt os

Lær at udvikle dig selv og andre

NLP hviler endvidere på et grundlag om, at vi skal respektere andre som de er, i erkendelsen af at netop deres forskellighed betyder, at andre mennesker rummer ressourcer, som vi kan lære noget af. NLP lærer os at gå på opdagelse og finde ud af, at der altid er mere at lære. NLP giver os teknikker, som har bevist deres evne til at assistere mennesker til at forandre det som de tror om sig selv og som begrænser dem i at skabe det liv, som de gerne vil.

Få input til at styrke jeres relationer

Anerkendelsen skal ses som en grundlæggende holdning, hvor den anden person ses som autoritet i forhold til egen oplevelse. Vi antager, at anerkendelsen bidrager til kontakt med og styrkelse af individers forhold til sig selv, og at anerkendelsen udvikler tillid til egne oplevelser og tanker.

Gensidig anerkendelse bidrager til en relation, hvor begge parter får mulighed for at træde frem som ligeværdige individer, og hvor parterne er i stand til at skifte perspektiv i betydningen, at forstå, hvordan ting opleves fra den andens synspunkt, uden at miste grebet om sit eget.

En anerkendende relation er baseret på ligeværd. En relation er først ligeværdig, når begge parter hverken ser sig som mindre værd eller mere værd.

Vejledning i at opnå dit fulde potentiale

Vejledning handler om at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem med at opnå det på en effektiv, ærlig og sjov måde. Det handler om at den anden opdager og udnytter sit fulde potentiale. Dit fulde potentiale er summen af alle dine talenter og alle dine muligheder – alt det, du kan gøre, og alt det, du kan være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer.

Tager vi ansvar for det, som sker i vort liv ved at forandre os selv – så forandrer vi vores faktiske handlinger og kan dermed opnå vores virkelige mål. Det er nemlig muligt at ændre sine tanker, vaner og mønstre – og de indgroede overbevisninger om, hvad du er værd, og om det er dig, der skal have jobbet.