Icon

Vidste du, at…

  • NLP-overbygningsuddannelsen er 3. forløb og sidste trin i vores udvalg af NLP-uddannelser.
  • NLP er en effektiv og håndgribelig tilgang til kommunikation og personlig udvikling.

Læs mere om NLP her.

Kontakt os

Hvorfor tage en NLP-overbygningsuddannelse?

  Du lærer at accelerere nytænkning, udvikling og ansvarlighed hos dig selv og hos andre.
  Mulighed for at føre en klient eller en gruppe til at sætte sig realistiske mål og forpligte sig til at nå dem.
  Mere bevidst om effekten af at udvise følgeskab og lederskab.
  Anvendelse af avancerede sprogmønstre, så du får et endnu mere aktivt og ressourcefuldt sprog.
  Evne til at vejlede og skabe helt nye muligheder med metaforer.
  Indsigt i at forblive i en tilstand af accept, glæde og entusiasme til gavn for dig og til at støtte klientens personlige udvikling og forandring.
  Bedre evner til at coache og vejlede dig selv. Kan man ikke lede sig selv, er det svært at lede andre.

Hvad er en NLP Coach -Terapeut?

Som NLP Master Practitioner ved du allerede hvor effektiv NLP værktøjerne er. Du er også opmærksom på hvor stor en effekt det har på dine evner/overbevisninger om dig selv og inden for kommunikation, undervisning, forhandling og ledelse.

Det er skridtet videre, hvor du som coach/terapeut bliver i en neutral iagttager rolle, hvor du har overblik og kan stille de spørgsmål der fører klienten videre mod sit mål – altså hvor du hjælper klienten til at opdage og udnytte sit fulde potentiale.

Og hvad er coaching uddannelse

NLP Coaching handler om at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem med at opnå det på en effektiv, ærlig og sjov måde. Det handler om at klienten opdager og udnytter sit fulde potentiale. Dit fulde potentiale er summen af alle dine talenter og alle dine muligheder – alt det, du kan gøre, og alt det, du kan være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer.

Læs mere om coaching her

Hvorfor tage en NLP overbygningsuddannelse?

Denne NLP overbygningsuddannelse henvender sig til dem, der ønsker at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem med at opnå det på en effektiv, ærlig og sjov måde. Det handler om at klienten opdager og udnytter sit fulde potentiale. Dit fulde potentiale er summen af alle dine talenter og alle dine muligheder – alt det, du kan gøre, og alt det, du kan være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer. Denne NLP overbygnings uddannelse vil assistere dig til at tage et kvantespring i din viden og evne til at skabe endnu bedre og mere effektive resultater for dig selv og andre.

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Undervisningen foregår med en vekslen mellem teoretiske indlæg, demonstrationer af forskellige teknikker og modeller, samt praktiske øvelser i mindre grupper.

Holdet består af en blanding af Coach og Terapeutstuderende, for at opnå en større helhed og læring.

På sidste modul foretages en evaluering i teoretisk viden og du demonstrerer dine evner inden for dit felt, som herefter evalueres, samt uddeling af certifikat.

Uddannelsen består af 5 (Coach) til 8 (Terapeut) moduler

Hvert modul foregår lørdag kl. 9.00 - 17.00 og søndag kl. 09.00 – 16.00.

Der er en række opgaver mellem hvert modul i uddannelses perioden, der er på 6 måneder for coach og 9 måneder for terapeut.

Du skal lave mindst 3 coach samtaler, samt beskrivelse af samtalen inden evalueringen som NLP Coach.

Du skal lave mindst 3 terapisamtaler, samt beskrivelse af samtalen, inden evalueringen som NLP Terapeut.

Pris og info for overbygningsuddannelsen

Pris 17.500 kr. for Coach uddannelsen.
Depositum 3.500,00 kr. ved tilmelding.
Pris 22.600 kr. for Terapeut uddannelsen.
Depositum 3.600,00 kr. ved tilmelding.
Samlet pris 25.100 kr. for begge uddannelser inkl. 2 x Certificering 
Depositum 5.100 kr. ved tilmelding.

Du kan betale uddannelsen pr. modul eller pr. måned, uden der påløber renter.
Depositum indbetales i Nordea reg. nr. 2905 Konto nr. 2551462288
Uddannelsessted: Hersegade 28, 1.sal, 4000 Roskilde. 

 

Moduloversigt


Modul 1:  25 - 26 april 2020  /  24 - 25 april 2021   
Dit personlige mål. NLP Coaching & vejledning som udviklings- og forandringsværktøj.
• Når vi lære at vejlede og coache, tilfører vi os selv og andre energi og motivation i livet.
• Begreberne coaching og terapi bliver defineret. Gennem øvelser vil du udvikle dine kompetencer. 

Modul 2:   16 - 17 maj 2020   
Din personlige stil. Fysiologi, sprogmønstre og præsentationsteknik.
• Hvordan du anvender din fysiologi til at skabe udvikling og være en støtte for andre.
• Der vil være fokus på din personlige fremtræden og dine mønstre, for at opnå størst mulig vækst.

Modul 3:   20 - 21 juni 2020
Dit fulde potentiale. At være i nuet med accept og stille det rigtige spørgsmål.
• Vi har alle erfaringer, der kan omsættes til succeshistorier, som indeholder et stort potentiale, som kan igangsætte store forandringsprocesser. Gennem metaforer at finde og støtte den enkeltes potentiale.
• Bag ethvert problem lever en drøm om noget andet.

Modul 4:   29 - 30 august 2020
Dit lederskab. Effekten af at udvise følgeskab og lederskab.
• Vi vil træne dit lederskab, så du opnår viden og praktiske færdigheder i at iscenesætte, lede og følge personer og teams processer frem til succes.
• Træne brugen af systemisk spørgeteknik og det at skabe og konstruerer metaforer.

Modul 5:   26 - 27 seotember 2020
Evaluering af Coach & Underviser. Personlig og kollegial vejledning. 
• Hvordan kan vi forvandle stress til livskvalitet, motivation og energi.
• Du viser dine nyerhvervede kompetencer indenfor coaching og får kvalificeret feedback, samt certifikat ved tilfredsstillende resultat.

Modul 6:   21 - 22 november 2020
Finder ressourcerne i stress tilstande.
• Hvordan kan vi forvandle stress til livskvalitet, motivation og energi.

Modul 7:   30 - 31 januar 2021
Specielle effektive terapeutiske teknikker og metoder.
• Du arbejder og udvikler din helt personlige stil gennem demonstrationer og øvelser med supervision og feedback.

Modul 8:   6 - 7 marts 2021
Evaluering af Terapeut. Etiske regler.
• Du viser dine nyerhvervede kompetencer indenfor terapi og får kvalificeret feedback, samt certifikat ved tilfredsstillende resultat.