Icon

Vidste du, at…

 • NLP Practitioner er det første forløb/trin i vores udvalg af NLP-uddannelser. Næste trin er Master-uddannelsen og derefter NLP-Coach og NLP-Terapeut uddannelsen..
 • NLP er en effektiv og håndgribelig tilgang til kommunikation og personlig udvikling.

Læs mere om NLP her.

Kontakt os

Hvad får du ud af at tage en NLP Practitioner-uddannelse?

  Du lærer at opstille mål som er realistiske og attraktive for dig
  Udvikler din evne til at skabe dybere kontakt og tillid, således at kontakten opleves tillidsvækkende
  Udvikler evnen til at aflæse og anvende kropssproget
  Få større accept og forståelse af dig selv og andres måde at opleve verden på
  Du opnår at ændre mønstre, som tøven, nervøsitet eller andre fastlåste uhensigtsmæssige tilstande.
  Du får bedre relationer til andre, og dermed større glæde og frihed.

Hvorfor tage en NLP Practitioner uddannelse?

Helt konkret får du nogle enkle og effektive pragmatiske værktøjer til at forbedre kommunikation, resultater og skabe succes. Disse effektive forandringsværktøjer kan anvendes direkte til forbedring af generelle arbejdskvalifikationer og ikke mindst til egen udvikling. I uddannelsen er den personlige udvikling prioriteret højt og tilrettelagt på en sådan måde, at du kan udvikle dig i dit eget tempo og på din helt egen unikke måde.

"Uanset hvad du tror du er, er du altid mere end det!"

Hvorfor sende medarbejdere på NLP uddannelse?

Ved at sende jeres medarbejdere på NLP uddannelse opnår I helt konkret et mere fleksibelt personale med metoder og værktøjer til at arbejde selvstændigt, målrettet og ansvarligt i hverdagen. 

Bedre samarbejde med øget forståelse og en klar kommunikation, så konflikter undgås eller løses, samt fælles tydeligere mål.

Bedre omdømme, hvor der bliver flere oplevelser af at blive mødt og forstået med respekt i en god atmosfære. 

Fleksible medarbejdere som er mere effektive, mere tilfredse og har mindre sygefravær.

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Ved en NLP Uddannelse foregår undervisningen med en vekslen mellem teoretiske indlæg, demonstrationer af de forskellige teknikker, samt praktiske øvelser i mindre grupper.

Der er mulighed for at få personlig NLP coaching eller NLP terapi mellem modulerne.

På sidste modul foretages en evaluering i teoretisk og praktisk anvendelse af NLP, samt uddeling af certifikat.

Uddannelsen består af 7 moduler. Hvert modul begynder lørdag kl. 9.00 - 17.00 og fortsætter søndag kl. 9.00 – 16.00.

Det anbefales at afsætte en øveaften pr. uge i uddannelses perioden, der er på ca. 6 måneder.

Holdstørrelse, typisk 9 - 15 kursister.

Uddannelsen er godkendt efter standarderne hos NLP-Foreningen i Danmark.

Start dato og pris for NLP Practitioner-uddannelsen

Samlet pris kun 18.900 kr. for undervisning, manualer m.m.  - depositum 3.600 kr. ved tilmelding indbetales på konto i Nordea Reg.nr. 2905 Konto nr. 2551462288 

NLP Practitioner Uddannelsen i 2019 starter den 19.januar og den 23. januar 2020

Uddannelsessted: Hersegade 28, 1.sal, Roskilde (Tæt på stationen).

Ring 20 15 07 77 eller e-mail efter yderligere oplysninger.

18.900 kr. - Bemærk, at prisen er den samlede pris for hele  NLP-Practitioner uddannelsen. og kan evt. betales i 7 rater á 2.700 kr.

Moduloversigt


Modul 1:    19. - 20. januar 2019  /  18. -19. januar 2020
Modellen af verden, basis kommunikation og din måde at lære på.

 • Hvordan vi mennesker tænker og oplever forskelligt.
 • Hvordan vi aflæser og bruger kropssproget til at skabe bedre kontakt og tillid til andre.

Modul 2:     9. - 10. februar 2019  /  8. - 9. februar 2020
Målsætning, spørgeteknik og sproget som værktøj.

 • Hvordan vi opstiller realistiske mål og opnår dem.
 • Hvordan vi stiller tydelige og præcise spørgsmål, så det skaber større forståelse.

Modul 3:     9. - 10. marts 2019  /  7. - 8. marts 2020
Personlige værdier og strategier.   

 • Hvordan vores indre værdier kommer til udtryk gennem vores adfærd og kommunikation.
 • Hvordan man kan forbedre sine indlærings- og motivationsstrategier.

Modul 4:     6. - 7. april 2019  /  4. - 5. april 2020
Forhandling og konfliktløsning. 

 • Hvordan vi løser indre konflikter (på den ene side – på den anden side).
 • Hvordan man i en forhandling kan skabe ’vinder – vinder’ situationer, og dermed gode relationer.

Modul 5:    4. - 5. maj 2019  /  2. - 3. maj 2020
Ressourcer i sproget & metaforer.

 • Hvordan vi kan skabe positive forandringer ved hjælp af sproget og metaforer.
 • Hvordan du kommer i god kontakt med din indre kilde.

Modul 6:    25. - 26. maj 2019  /  23. - 24. maj 2020
Tidslinie-metoden, metaforer og egentilstand.

 • Hvordan du bruger tidslinie-metoden til at slutte fred med fortiden.
 • Hvordan man sætter sig op og forbliver i en god egentilstand.

Modul 7:    15. - 16. juni 2019  /  13. -14. juni 2020

Egentilstand og Evaluering

 • Evaluering i teoretisk og praktisk anvendelse af NLP og uddeling af certifikat ved tilfredsstillende resultat.