Icon

Vidste du, at…

Vores kommunikationskursus tager udgangspunkt i NLP, der er en særlig effektiv og håndgribelig tilgang til kommunikation og personlig udvikling.

Læs mere om NLP her.

Kontakt os

Hvorfor tage et NLP-kommunikationskursus?

  Bliv bedre til at kommunikere
  Få personlig gennemslagskraft
  Styrk din selvtillid
  Lær at afkode og bruge dit kropssprog
  Skab tillid hos andre
  Modtag og giv bedre feedback
  Lær at udtrykke dig præcist
  Betydningen af tanker og handlinger
  Nuancering af en situation

Du har sikkert oplevet, at der er nogle mennesker, der er lettere at kommunikere med end andre. Det er nemt og du har måske en følelse af, at kemien passer. Og så er der andre, som du kan have utrolig svært ved at forstå, så jeres indbyrdes kommunikation kører fast. Måske er det også sådan, at du har en oplevelse af at blive misforstået af og til. Det være sig på dit arbejde, i din omgangskreds, eller parforhold.

NLP-kommunikationskurset assisterer dig til at blive endnu bedre til at kommunikere. Du får adgang til nye værktøjer og metoder, som du kan bruge til at skabe endnu bedre tillid og forståelse for dig selv, dine kollegaer, venner og familie

2 Dages NLP Kommunikationskursus

Dette kursus har til formål effektivt at lære dig at blive endnu bedre til at kommunikere. Vi arbejder med modeller, der viser os, hvor forskelligt vi mennesker tænker og oplever – og ikke mindst, hvilken betydning vores nonverbale sprog har for vores daglige kommunikation. Du vil med kurset oparbejde en bedre forståelse og fleksibilitet, som du kan bruge til at skabe en større tillid hos dem, du ønsker at kommunikere med. Kurset er desuden en god introduktion til NLP.

Kommunikationskurset indeholder bl.a.:

  • Hvordan vi oplever verden
  • Hvordan vi tænker og udtrykker os forskelligt
  • Hvordan vi udvælger den information, vi har brug for
  • Sammenhæng mellem tankemåde, ord og kropssprog
  • Betydning af præcis kommunikation
  • Hvordan du giver og modtager konstruktiv kritik
  • Hvordan du kan opleve en situation fra flere synsvinkler
  • Hvordan du sikrer dig større forståelse

Dette NLP-kursus er oplevelsesorienteret, hvor der veksles mellem korte teoretiske oplæg og øvelser.

Pris, datoer og tilmelding

Den samlede pris udgør 1.850 kr. for undervisning, manual m.m. – depositum er på 450 kr. ved tilmelding. Dette indbetales i Nordea reg. nr. 2905 konto nr. 2551462288.

  • Næste NLP Kommunikationskursus er den 24. - 25. oktober 2020 (begge dage kl. 9.00-16.00)

Hold er typisk på 9 - 15 kursister.

Uddannelsessted: Hersegade 28, 1.sal, Roskilde (tæt på stationen).

Ring 20 15 07 77 eller e-mail for flere oplysninger eller for at tilmelde dig.

1.850 kr. for undervisning, manual m.m.