Icon

Styrk dine ansatte i kommunen, regionen eller institutionen

Styrk de ansatte med f.eks. undervisning i bedre kommunikation og ledelse. Udover at tilbyde NLP-uddannelse til medarbejdere og NLP-kurser af forskellig art, så tilbyder Polonius også kurser og uddannelser, hvor koncepterne bliver tilpasset efter det, din kommune, region eller institution måtte have brug for.
 

Håndgribelige og effektive værktøjer

Vores koncepter er opbygget på en sådan måde, at det giver mennesker og institutioner indenfor kommuner og regioner håndgribelige og effektive værktøjer til at opnå mere viden, større kompetence og derigennem også bedre resultater. 

Disse specielt tilpassede kurser og uddannelser kan afholdes enten som in house- eller som eksterne kurser eller uddannelsesforløb.

Frisætter styrker og kompetencer hos de ansatte

Hovedidéen bag Polonius’ specieltilpassede kurser og uddannelser er at styrke og frisætte de menneskelige kvalifikationer og kompetencer, som ligger til grund for effektiv ledelse, vejledning, undervisning, samarbejde, formidling og teambuilding.

Vi tilbyder også individuelle forløb med rådgivning eller NLP-coaching for ansatte i kommuner, regioner og institutioner som f.eks. skoler. Det kommer vi gerne og laver et kort oplæg om, hvis I har behov for det.

Har du brug for mere information, et eventuelt tilbud eller kan vi på anden måde være dig behjælpelig, er du meget velkommen til at kontakte mig enten på telefon 46 36 72 35 eller e-mail.

Hvorfor sende medarbejdere på NLP-uddannelse?

 1. Ved at sende jeres medarbejdere på NLP kursus eller NLP uddannelse opnår I helt konkret et mere fleksibelt personale med metoder og værktøjer til at arbejde selvstændigt, målrettet og ansvarligt i hverdagen.
 2. Bedre samarbejde med øget forståelse og en klar kommunikation, så konflikter undgås og/eller løses, samt fælles tydeligere mål.
 3. Bedre omdømme, hvor der bliver flere oplevelser af at blive mødt og forstået med respekt i en god atmosfære.
 4. Fleksible medarbejdere som er mere effektive, mere tilfredse og har mindre sygefravær.

Eksempler på NLP foredrag, workshops og NLP-kurser: 

 • Fra stress til ressourcer med NLP
 • Kommunikation, Kollega & Undervisning
 • Kommunikation, målsætning og NLP
 • Konfliktløsning gennem NLP
 • Forbedret indlæring med NLP og "De syv intelligenser"
 • Hvordan vi sætter mål - og når dem
 • NLP i undervisning for undervisere
 • Hvordan ved du at børn forstår dig?
 • Hvordan styrker du dit barns selvværd og selvtillid?
 • NLP & læringsstile
 • Anerkendende relationer 
 • NLP, praktisk værdiarbejde med NLP