Icon

Hvad er NLP og coaching?

Du kan læse mere om, hvad coaching er her. Vi tager udgangspunkt i NLP, der er en særlig effektiv og håndgribelig tilgang til kommunikation og personlig udvikling.

Læs mere om NLP her.

Kontakt os

Børnecoaching hjælper dig bl.a. med:

  Bedre trivsel & selvtillid
  Afhjælpning af fobier og traumer
  Håndtering af mobning
  Struktur i hverdagen
  Ændre negative tanker til positive
  Mindre jalousi
  Afhjælpning af sengevædning
  Hjælp til udtryk af sorg & vrede ;

Typiske udfordringer

Vi har mange års erfaring med terapeutiske samtaler og lege (øvelser) med børn (6 -12 år), der ikke trives. Det kan være børn, der mistrives pga. en skilsmisse, en tilkommen søskende eller problemer med at få venner. Det kan også være børn med et lille selvværd eller børn, der ”bare” er særligt følsomme.
Svære oplevelser med svigt, dødsfald, overgreb eller sygdom kan også være en af årsagerne til, at barnet har brug for hjælp fra en professionel.

Jo før, desto bedre

Nogle børn reagerer med at være urolige og omkringfarende, og de kan bruge støtte og hjælp til at finde ”hjem” til sig selv. Andre børn vender sig mere indad og de kan bruge hjælp og støtte til at udtrykke sig.

I en atmosfære af nærvær og kontakt kan barnet udtrykke sig gennem leg, tegning, bevægelse og ord. Gennem små øvelser og samværet med mig, kan barnet bearbejde og færdiggøre ”det som gik galt”. Det er vigtigt at få rettet op på, så tidligt som muligt i barndommen.

Pris og info

Terapien starter og følges altid op med samtaler med forældrene eller andre for barnet betydningsfulde personer. Prisen for en session er kr. 650,- og varer almindeligvis 1 time.

 

650 kr. pr. session