Icon

Vidste du, at…

vores coaching tager udgangspunkt i NLP, der er en særlig effektiv og håndgribelig tilgang til kommunikation og personlig udvikling.

Læs mere om NLP her.

Kontakt os

Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

NLP Coachen skal hjælpe klienten med at finde ud af, hvad han/hun virkelig ønsker, hvad der forhindrer ham/hende i at opnå sit mål og derefter motivere ham/hende og hjælpe ham/hende til at nå målet.

Opdag dit potentiale – og udnyt det

NLP Coaching handler om at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det – og hjælpe dem med at opnå det på en effektiv, ærlig og sjov måde. Det handler om at klienten opdager og udnytter sit fulde potentiale. Dit fulde potentiale er summen af alle dine talenter og alle dine muligheder – alt det, du kan gøre, og alt det, du kan være, når du gør dig fri af indre og ydre forhindringer.

Coachens rolle

Det er uhyre vigtigt, at du som NLP coach er i stand til at hvile i dig selv. Det kræver overskud, den bedst mulige udgave af dig selv og en god rollemodel. Der er også vigtigt, at du finder din helt egen stil og gør op med dig selv, hvordan du ønsker at optræde som coach. Coachen skal blive i en neutral iagttagerrolle, hvor hun/han har overblik og kan stille de spørgsmål, der fører klienten videre mod sit mål – vi hjælper klienten til at opdage og udnytte sit fulde potentiale.

Lær at tage ansvaret for dit liv

NLP Coaching hviler på et grundlag om, at vi hver for sig er ansvarlige for det, som sker i vort liv og at vi gennem at forandre os selv forandrer de faktiske handlinger og dermed kan opnå vores virkelige mål. Og at det faktisk er muligt at ændre sine tanker, vaner, mønstre og at ændre de indgroede overbevisninger om, hvad jeg er værd, og om det er mig, der skal have jobbet. 

Gør op med fortiden

For disse overbevisninger bygger på gamle erfaringer - men det betyder ikke, at de nødvendigvis er sande. Måske var det rigtigt før i tiden, men det betyder ikke, at det stadig gælder! Jeg kan ændre mine tanker, min oplevelse af, hvad der er muligt for mig gennem at ændre min måde at tænke på de gamle oplevelser.

Coachens do’s and don’t

Som NLP coach skal du anvende et sprog, der er proces i. Det er vigtigt, at det er motiverende og at du vælger ord der er positive, tydelige og mulighedsorienterede. Sig aldrig: ”Det er godt nok et problem, du har fået skaffet dig selv der”.  Det vil blot få din klient til at gå længere ind i sin historie – og i værste fald fastholde problemet, hvilket er spild af begges tid.  Sig i stedet: ”Du har ret, det er en udfordring – hvad kan en løsning være? 

Afslutning af en session

Inden du afslutter sessionen med din klient, er det vigtigt, I får lavet en aftale om de handlinger, som han/hun vil forpligte sig til at udføre i tiden til næste møde. Det er vigtigt, at de kan mærke, at du forventer, at de holder, hvad de lover – at du støtter dem i at gøre det. Husk også at give feedback på de områder, hvor klienten klarer sig rigtigt godt, masser af ros og anerkendelse, det får klienten til at vokse.